mr samenwerking loepElke school van PRO8 kent een schoolmedezeggenschapsraad conform de wetgeving Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Elke MR vaardigt één lid af naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit lid is afkomstig uit de MR of uit de totale ouder- of personeelsgeleding van de school.

De MR bestaat uit 4 of 6 leden. Dit verschilt per school.