directieteamHet directieteam is een zelfstandig functionerend orgaan binnen de stichting. Het voorzitterschap van het directieteam wordt wisselend uitgevoerd door één van de directeuren.

Doel van het directieteam is gezamenlijk invulling te geven aan de integrale taak van schoolleider, elkaar te adviseren, samen te leren. Tevens formuleert het team adviezen aan het college van bestuur. Daarnaast voeren de directeuren overleg binnen werkgroepen, die op basis van wisselende thema's ingesteld zijn en tot doel hebben onderzoeks- en ontwikkelopdrachten van het directieteam uit te voeren.

Het directieteam vergadert in het Studie- en vergadercentrum PRO8, Langestraat 14, 7047 AP te Braamt.