Onze visie luidt:

het bieden van goed primair onderwijs in de Achterhoek.

We geven uitvoering aan de opdracht van de overheid zoals beschreven in artikel 8 van de Wet op het Primair Onderwijs.

Op onze scholen leert iedereen.

We staan open voor elke leerling.

Iedereen ervaart de school als een veilige leeromgeving.

Leerlingen ontdekken en ontplooien bij ons al hun mogelijkheden.

We bieden leersituaties en leeromgevingen waardoor iedere leerling naar vermogen leert.

Iedereen levert zijn bijdrage en neemt verantwoordelijkheid daarvoor.

We leggen verbindingen tussen leerlingen, ouders, beroepskrachten en dorp / buurt .

We bouwen. We ondersteunen. We geven vertrouwen. We zijn creatief. Kortom: we onderwijzen.

We werken samen aan optimistisch en kindgericht onderwijs.

 

Goed onderwijs is voor ons geslaagd als alle leerlingen optimaal van ons aanbod en van elkaar profiteren.

We zetten ons dagelijks in voor het volgende:

De leerling centraal: GELIJK, UNIEK EN OPEN – PERSOONSGERICHT

Onderwijs blijven ontwikkelen: BREDE VORMING – HARMONIE – ADAPTIEF

Samen werken: MET OUDERS – ONDERSTEUNING NABIJ – LERENDE CULTUUR

 

Onze kernwaarden:

 

kernwaarden PRO8