logo oude ijsselstreekDe gemeente Oude IJsselstreek stimuleert dat iedereen mee kan doen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Ook als u minder te besteden hebt. Daarvoor is er de Meedoenregeling*. Deze regeling is bedoeld voor iedere inwoner van de gemeente met een inkomen tot maximaal 110% van de voor hem geldende bijstandsnorm en een vermogen dat niet hoger is dan de voor hem geldende vrijlating. 

De hoogte van de bijdrage is gelijk aan de kosten van de activiteiten. Daarbij geldt een maximum van € 115,- per persoon per kalenderjaar. Voor elk gezinslid vanaf 4 jaar kan een bijdrage aangevraagd worden.

De vergoeding voor schoolgaande kinderen bedraagt:

- basisonderwijs € 50,00
- voortgezet onderwijs € 150,00

Er kan o.a. een bijdrage worden verleend voor de kosten van:

Lidmaatschappen, contributies en vaste bijdragen in verband met actieve, regelmatige deelname aan activiteiten van:

- muziek-, toneel- en zangverenigingen, muziekschool
- sportverenigingen
- jeugdwerk, jeugdclubs en scouting

Abonnementen van zwembaden en bibliotheken.

 

Alle informatie vindt u op www.oude-ijsselstreek.nl/meedoenregeling 

 

* Bron: www.oude-ijsselstreek.nl. De genoemde bedragen gelden in 2016.