Om goed onderwijs te kunnen geven en kinderen op maat te kunnen begeleiden is het van belang dat begaafde leerlingen tijdig worden gesignaleerd. Voor deze kinderen zijn op de scholen specifieke materialen, waardoor ze uitgedaagd blijven worden. Ook wordt gebruik gemaakt van internetapplicaties.
Leerlingen die naast genoemde mogelijkheden meer uitdaging nodig hebben, kunnen gebruik maken van de Micado klassen van PRO8. Naast de extra uitdaging wordt aandacht geschonken aan de specifieke behoefte op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Leerlingen uit groep 8 kunnen deelnemen aan lessen in het voortgezet onderwijs in het kader van het plusproject. De lessen worden gevolgd op het Almende College, het Ludgercollege of het Ulenhof College.

PRO8 participeert met een aantal partners van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs in het samenwerkingsverband Breinbaas. Het doel van deze samenwerking is enerzijds het onderwijs voor begaafde leerlingen beter op elkaar te laten aansluiten en anderzijds om te leren van elkaars expertise.

 

Afbeelding1