Het Palet Doetinchem


Basisschool Het Palet
St. Maartenstraat 2
7009 GR Doetinchem
0314 - 360683

Email:         info@palet.pro8.nu

Website:     www.palet.pro8.nu

Directeur:   Willem Betting

         Het Palet

Het Palet, de school waar leren en geluk van kinderen samengaan
 
Het Palet is een basisschool in Doetinchem Noord. Iedereen is er welkom ongeacht afkomst, religie of nationaliteit. Samenwerken en leren van en met elkaar, gebruik makend van de verschillende achtergronden van de kinderen, vormen een belangrijk uitgangspunt. Het geluk van kinderen vinden wij essentieel bij ons onderwijs. Wij willen dat kinderen zich bij ons thuis voelen en doen daar ons uiterste best voor, want alleen zo kunnen ze maximale prestaties halen.
 
Level leren
 
De school is in 4 levels verdeeld. Elke level telt 2 jaargroepen. Binnen deze levels hebben de leerlingen 2 jaar de tijd om zich de leerstof eigen te maken.  Het voordeel hiervan is dat ze meer tijd hebben om iets te leren. We kunnen zo meer als in een jaarklassensysteem de kinderen op maat laten werken. Want naast de basisleraar zijn er plusleraren voor extra hulp of instructie.
 
Er wordt op onze school beperkt klassikaal les gegeven. Omdat in elk level grote verschillen tussen de leerlingen zijn, geven de leerkrachten vaak aan een deel van de groep instructie. Daar waar nodig krijgen de leerlingen individuele instructie van een plusleraar. Verder is het mogelijk dat er verschillende opdrachten binnen de groep worden gegeven of dat er keuze is tussen uit te voeren taken.
 
Er wordt veel aandacht besteed aan aspecten als samenwerken, zelfstandig werken, zelf oplossingen bedenken en ontwikkelen van het verantwoordelijkheidsgevoel. Iedereen krijgt hierbij uitdagende opdrachten op maat, waarbij ze hun competenties in mogen zetten.

Level leren 
De schakelklas

Naast de levels hebben we een schakelklas. Dit is een taalklasje, waarin kinderen, die onze taal nog niet zo goed beheersen op veelzijdige wijze getraind worden. We hopen zo de taalontwikkeling bij hen te verbeteren. Het vindt elke middag (behalve woensdagmiddag) in een eigen lokaal plaats.

Maak gerust een afspraak om nader kennis te maken met ons
“Level leren”
. Wij geven u graag meer informatie.

Ontwerp en cms door a&m impact